قیمت ترجمه

قیمت ترجمه ۱۰ زبان زنده دنیا به فارسی و بالعکس را می توانید از طریق لیست قیمت های زیر و به تفکیک زبان، مشاهده کنید. توجه نمایید که قیمت ترجمه موجود در جداول بدون در نظر گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

یک صفحه در حالت استاندارد ۲۵۰ کلمه را در خود جای می دهد. و هر خط آن ۱۵ کلمه را شامل می شود. در جدول های قیمت ترجمه، قیمت هر کلمه، خط و صفحه را به صورت مجزا آورده ایم.

 • سفارش ترجمه (فرم)
 • ثبت سفارش آنلاین

قیمت ترجمه

ترجمه تخصصی و عمومی

انگلیسی به فارسی

فوق تخصصی , تخصصی , دانشجویی

زبانواحد محاسبه24 ساعت۴۸ ساعت۷۲ ساعتنوع ترجمه
انگلیسی به فارسی
English To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
40
600
10.000
35
525
8750
30
450
7500
ترجمه فوق تخصصی
طلایی
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
35
525
8.750
30
375
6250
25
300
5000
ترجمه تخصصی
نقره ای
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
30
450
7.500
20
225
3750
15
150
2500
ترجمه دانشجویی
برنزی

فارسی به انگلیسی

فوق تخصصی , تخصصی , دانشجویی

زبانواحد محاسبه24 ساعت۴۸ ساعت۷۲ ساعتنوع ترجمه
فارسی به انگلیسی
Persian To English
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
80
900
15000
75
900
15000
70
750
12500
ترجمه فوق تخصصی
طلایی
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
65
900
15000
55
675
11250
50
600
10000
ترجمه تخصصی
نقره ای
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
45
900
15000
35
525
8750
30
450
7500
ترجمه دانشجویی
برنزی

فرانسه به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فرانسه به فارسی
French To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
150
2/250
37/500
145
2/175
36/250
140
2/100
35/000
تخصصی

فارسی به فرانسه

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به فرانسوی
Persian To French
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
200
3/000
50/000
195
2/925
48/750
190
2/850
47/500
تخصصی

آلمانی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
آلمانی به فارسی
Deutch To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
185
2/775
46/250
180
2/700
45/000
175
2/625
43/750
تخصصی

فارسی به آلمانی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به آلمانی
Persian To Deutch
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
240
3/600
60/000
235
3/525
58/750
230
3/450
57/500
تخصصی

عربی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
عربی به فارسی
Arabic To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
90
1/350
22/500
85
1/275
21/250
80
1/200
20/000
تخصصی

فارسی به عربی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به عربی
Persian To Arabic
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
120
1/800
30/000
115
1/725
28/750
110
1/650
27/500
تخصصی

روسی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
روسی به فارسی
Russian To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
200
3/000
50/000
195
2/925
48/750
190
2/850
47/500
تخصصی

فارسی به روسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به روسی
Persian To Russian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
200
3/000
50/000
195
2/925
48/750
190
2/850
47/500
تخصصی

چینی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
چینی به فارسی
Chinese To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
285
4/275
71/250
280
4/200
70/000
275
4/125
68/750
تخصصی

فارسی به چینی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به چینی
Persian To Chinese
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
360
5/400
90/000
355
5/325
88/750
350
5/250
87/500
تخصصی

کره ای به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
کره ای به فارسی
Korean To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
260
3/900
65/000
255
3/825
63/750
250
3/750
62/500
تخصصی

فارسی به کره ای

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزه نوع ترجمه
فارسی به کره ای
Persian To Korean
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
350
5/250
87/500
345
5/175
86/250
340
5/100
85/000
تخصصی

ژاپنی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
ژاپنی به فارسی
Japanese To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
280
4/200
70/000
275
4/125
68/750
270
4/050
67/500
تخصصی

فارسی به ژاپنی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به ژاپنی
Persian To Japanese
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
355
5/325
88/750
350
5/250
87/500
345
5/175
86/250
تخصصی

ایتالیایی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
ایتالیایی به فارسی
Italian To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
165
2/475
41/250
160
2/400
40/000
155
2/325
38/750
تخصصی

فارسی به ایتالیایی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهنحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به ایتالیایی
Persian To Italian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
210
3/150
52/500
205
3/075
51/250
200
3/000
50/000
تخصصی

ترکی استانبولی به فارسی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
ترکی استانبولی به فارسی
Turkish To Persian
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
155
2/325
38/750
150
2/250
37/500
145
2/175
36/250
تخصصی

فارسی به ترکی استانبولی

زبانواحد محاسبهتحویل 3 روزهتحویل 5 روزهتحویل 7 روزهنوع ترجمه
فارسی به ترکی استانبولی
Persian To Turkish
کلمه
خط (15 کلمه)
صفحه (250 کلمه)
200
3/000
50/000
195
2/925
48/750
190
2/850
47/500
تخصصی


زمینه های تخصصی ترجمه


 • پزشکی
 • حقوق
 • روان شناسی
 • شیمی
 • علوم اجتماعی و جامعه شناسی
 • ریاضی، فیزیک و آمار
 • عمران
 • کامپیوتر و شبکه
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • مدیریت و فناوری اطلاعات
 • مکانیک
 • هنر
 • زیست شناسی
 • متون ادبی و شعر
 • اقتصاد
 • ورزشی و تربیت بدنی
 • برق و الکترونیک
 • مهندسی صنایع
 • فلسفه
 • زمین شناسی و معدن
 • معارف اسلامی و الهیات
 • عمومی
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • متالورژی و مواد
 • زیرنویس فیلم سینمایی و سریال
 • کشاورزی
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • نفت ، گاز و پتروشیمی
 • معماری و شهرسازی
 • تاریخ
 • حسابداری و مالی
 • هوافضا
 • رمان و داستان
 • صنایع غذایی
 • گیم، اینترنت و گجت
 • گردشگری
 • نظامی
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پزشکی
 • خبر و گزارش های ژورنالیستی
 • رزومه و انگیزه نامه