ترجمه تخصصی نقره ای

ترجمه تخصصی

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی


 • تایپ: تایپ ترجمه، رایگان است.
 • نمونه ترجمه: امکان ارائه نمونه ترجمه از سفارشی که قرار است انجام شود وجود دارد.
 • میزان تخصصی بودن محتوا: ترجمه تا ۸۰ درصد تخصصی است.
 • اصطلاحات تخصصی: قبل از ترجمه ، چک لیست کلمات کلیدی و معادل های آنها به مشتری تحویل داده نمی شود.
 • مترجم پروژه: ترجمه تنها توسط یک مترجم یا مترجم همان رشته یا مترجم زبان انگلیسی انجام می شود.
 • ویرایش متن انگلیسی: ترجمه فارسی به انگلیسی با محاسبه هزینه توسط ویراستار ویرایش می شود.
 • ویرایش متن فارسی: ترجمه های انگلیسی به فارسی با محاسبه هزینه توسط ویراستار ویرایش می شود.
 • جداول، تصاویر و فرمول ها: ترسیم جداول و نمودارها و تایپ فرمول ها با محاسبه هزینه انجام می شود.
 • تحویل سفارش: امکان تحویل سفارش زودتر از موعد وجود ندارد.
 • گارانتی و تضمین کیفیت ترجمه : سفارش ۴۸ ساعت، گارانتی می شود.
 • حفظ محتوا: همه مترجمان موسسه با امضای تعهدنامه رسمی، متعهد و ملزم به حفظ محتوای مقاله و آثار مشتریان موسسه هستند.

قیمت ترجمه طرح نقره ای

زبان24 ساعت48 ساعت72 ساعت
انگلیسی به فارسی هر کلمه
353025
فارسی به انگلیسی هر کلمه
65
5550

به مبالغ فوق الذکر، ۹% ارزش افزوده اضافه می گردد.