ترجمه تخصصی طلایی

ترجمه فوق تخصصی

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی


 • تایپ: تایپ ترجمه، رایگان است.
 • نمونه ترجمه: امکان ارائه نمونه ترجمه از سفارشی که قرار است انجام شود وجود دارد.
 • اصطلاحات تخصصی: قبل از ترجمه، چک لیست کلمات کلیدی و معادل های آنها به مشتری تحویل داده می شود.
 • مترجم پروژه: مترجم تخصصی رشته مورد نظر ترجمه می‌کند.
 • ویرایش متن انگلیسی: ترجمه فارسی به انگلیسی به صورت رایگان توسط ویراستار ویرایش می‌شود.
 • ویرایش متن فارسی: ترجمه‌های انگلیسی به فارسی به صورت رایگان توسط ویراستار ویرایش می شود.
 • جداول، تصاویر و فرمول ها: ترسیم جداول و نمودارها و تایپ فرمول ها رایگان انجام می شود.
 • تمپلیت مقاله: مقاله با محاسبه قیمت در تمپلیت یا فرمت ژورنالی قرار داده می شود.
 • تحویل سفارش: امکان تحویل سفارش ترجمه، به صورت بخش بخش تا تحویل نهایی ادامه دارد.
 • گارانتی و تضمین کیفیت ترجمه: سفارش تا زمان تایید نهایی مشتری، گارانتی می شود.
 • حفظ محتوا: همه مترجمان موسسه با امضای تعهدنامه رسمی، متعهد و ملزم به حفظ محتوای مقاله و آثار مشتریان موسسه هستند.

قیمت ترجمه طرح طلایی

زبانتا 48 ساعت 72 ساعت

انگلیسی به فارسی هر کلمه

35

30

فارسی به انگلیسی هر کلمه

7570

به مبالغ فوق الذکر، ۹% ارزش افزوده اضافه می گردد.