تماس با موسسه سفیر ترجمه ملل

 

خانم نصیری

امور مترجمان

09194417836


خانم محمدی

امور ثبت سفارش

09197398031


آقای عشقی نژاد

هیئت مدیره

09198842287


آقای نیکزاد

پشتبانی فنی

09122449849


 
اصفهان - خیابان نیکبخت - کنار دادگستری -  مجتمع اداری نیکبخت - طبقه 6 - واحد 319
کدپستی: 8163833137
تلفن ثابت: 36613764-031